Sauda Idrettslag

Allidrett

Gi barnet ditt et godt fundament for et aktivt liv.

Informasjon

Allidrett er et tilbud fra SIL som skal gi barna introduksjon til idrettslaget og et godt fundament for et aktivt liv.  De får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt, som gir et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, samt stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt (NIF Allidrett).

Allidrett er et ukentlig tilbud til barn fra og med første til og med fjerde klasse, med instruktører fra idrettsfag- Park- og frikjøring og Villmark ved Sauda vidaregåande skule. Treningene gjennomføres med et bredt aktivitetstilbud, men med gjennomgående stort fokus på grunnmotorikk, mestring og lek tilpasset barnas utviklingsnivå.

Allidrett har en egen gruppe på appen SPOND, som er tilgjengelig for både Apple og Android. Koden for å bli medlem her er LGNPR. Her vil det bli lagt ut invitasjon til treningene, og påmeldingene benyttes som dokumentasjon på hvilke og hvor mange deltakere, iht. covid-retningslinjer.

Alle som ønsker å deltar på allidrett må være medlem av Sauda Idrettslag. Innmelding gjøres på vedlagte link følgende link: https://minidrett.nif.no/.

Gruppe- og grentilhørighet trenger ikke velges. Det vil her genereres et medlemskort som kan fremvises instruktørene.

Velkommen!

For alle barn

Grunnleggende sport

Prøv mye forskjellig

Være med venner

Utlån

Flere av gruppene/grenene har utstyr som kan lånes ut dersom du ikke har eget. Ta kontakt med gruppe-/grenleder for mer informasjon.

Kontaktperson

Kristoffer Birkeland

Kristoffer Birkeland

Tidspunkt

Per dato følger treningene stort sett skoleruta i kommunen, og foregår primært i Saudahallen mandager 16:30 – 17:30. Som følge av utfordringer med hallkapasitet er det trening annenhver mandag for henholdsvis 1.- og 2. klasse og 3.- og 4. klasse.

Andre Aktiviteter

Hvordan kan du

Bidra?

Les vårt

Nyhetsbrev