Sauda Idrettslag

Hopp

Skihopp er en idrett som gir glede og mestringsfølelse til barn, ungdom og voksne i alle aldre.

Informasjon

Hoppgruppa i Sauda Idrettslag har som hovedformål å legge til rette og åpne
for at flest mulig barn og unge skal få mulighet til å hoppe på ski.

Hovedaktiviteten vår foregår i Brattebakken hoppanlegg.
Her har vi klubbhus og flere mindre hoppbakker, K5meter, K10meter og
K20meter. I tillegg har vi en stor K65meter. Vi har inne-trening en dag i uken om høsten, og trening i hoppbakken 2 dager i uken i vintersesongen. I tillegg arrangerer vi 4 karusellrenn, klubbmesterskap og ett større Påskehopprenn hvert år.

Vi har i snitt 15-20 aktive utøvere i forskjellige aldre fra 4-18år, dette aldersspennet opplever vi som veldig positivt for miljøet i gruppen. De eldste utøverne går foran som en god inspirasjon for de yngste utøverne og skaper trygghet i miljøet.

Vi har stort fokus på at alle skal delta på egne premisser og hoppe i de bakkene og med de utfordringene de føler seg trygge i. Vi mener vi har lykkes godt med å skape ett godt miljø for idrettsglede i hoppbakken og ser med glede at både utøvere og foreldre vender tilbake til hoppbakken hvert år, vi ser fram til å møte deg der også.

Vi hoppes i bakken.

Spenning, Idrettsglede og Mestring

Utendørs aktivitet

Godt miljø

Gratis utstyr

Sted

Hvor finner du oss:
Du kjører fra Esso-stasjon i Sauda gjennom Sauda Sentrum, over broa ved fabrikken, forbi fabrikken videre opp til Birkeland, forbi innkjøring Egne Hjem, fortsetter rett frem forbi avkjøringen til Austerheim og tar så første avkjøring til høyre inn på grusvei/traktorvei og fortsetter helt til du ser hoppbakkene på høyre hånd.

Utlån

Flere av gruppene/grenene har utstyr som kan lånes ut dersom du ikke har eget. Ta kontakt med gruppe-/grenleder for mer informasjon.

Kontaktperson

Halvor Seltveit

Halvor Seltveit

September til Jul (Inne)
Innetrening på Austerheim skole(gymsal)
Hver tirsdag kl. 18.30 – 1930 (for alle aldrer)

Treningen består av mye lek og moro og allsidige aktiviteter i tillegg til spesifikk teknikk, styrke, balanse og reaksjons-trening. Fra midten av september og fram til Jul.

Vinter (Ute)

Trening i hoppbakkene
Hver Mandag og Torsdag fra kl. 17_00 – 19:00 gjennom hele vinteren. Så lenge det er forhold til det er bakkene også åpne for egentrening hver dag hele uken

Andre Aktiviteter

Hvordan kan du

Bidra?

Les vårt

Nyhetsbrev