Sauda Idrettslag

Fotball

Bli med i Sauda IL sin største idrett. Alle har en plass på laget.

Informasjon

Fotballgruppa er Sauda Idrettslags største gruppe, med utøvere i alle aldre, fra syvåringer til seniorer. 

Fotballgruppa driver alt arbeid på dugnad. Her er mange timer frivillig innsats, og gruppa er derfor helt avhengig av at foreldre engasjerer seg som støtteapparat, trenere, lagledere, dugnadsansvarlige og i andre roller som er med på å gi våre utøvere det breddetilbudet vi ønsker å gi.

Fotballgruppa tar et tydelig standpunkt og et tydelig ansvar for å opptre inkluderende, både med tanke på kjønn, etnisitet og bakgrunn. Våre fotballbaner skal være arenaer for samhold, vennskap og idrett, og vi legger også til rette for at alle som engasjerer seg i gruppa, får tilbud om kompetanseheving i form av trenerkurs og andre utviklingsmuligheter.

Alle skal føle seg ivaretatt, og alle skal ha det kjekt på trening og kamp. Fotballgruppa ønsker nye utøvere velkommen!

Gøy å være med

Respekt, på og utenfor arenaen

Ta vare på entusiasmen

Inkluderende, ALLE er velkomne

Utlån

Flere av gruppene/grenene har utstyr som kan lånes ut dersom du ikke har eget. Ta kontakt med gruppe-/grenleder for mer informasjon.

Kontaktperson

Marte Bjønnes Hanslien

Marte Bjønnes Hanslien

Treningstidspunkt

Tidspunkt kommer her

Andre Aktiviteter

Hvordan kan du

Bidra?

Les vårt

Nyhetsbrev