Eramet Norway

Eramet Norway driver smelteverk i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal og en FoU-avdeling i Trondheim.  Deres produkt er manganlegeringer som er en sentral innsatsfaktor i produksjon av høykvalitetsstål.