Saudefaldene

Aktieselskabet Saudefaldene produserer og selger vannkraft og driver regionalnett i Sauda. Normal årlig kraftproduksjon i Saudefaldene er 1810 GWh. Dette tilsvarer ca. 1,5 % av Norges totale kraftproduksjon.

Saudefaldene sin visjon er å være en moderne og attraktiv arbeidsplass, som forvalter vannkraftressursene i Sauda til det beste for eiere og lokalsamfunn.