Statkraft

Kraft til framtidens muligheter

Vi står ovenfor en klimakrise, og verden må omstille seg. Derfor er det viktig at valgene vi tar i dag er til det beste for framtiden og de som kommer etter oss.

Fornybar energi gir kraft til framtidens løsninger og muligheter. Statkraft produserer ren energi i Sauda, i Norge og ute i verden, som gir kraft til lokalsamfunn, industri, og hjem, samtidig som den kutter utslipp. Vi tror på de unges energi og drivkraft og er derfor stolt sponsor av Sauda Idrettslag.